Lokaty bankowe – to musisz wiedzieć

07 stycznia
14:01 2013

Jeśli zgromadziłeś trochę oszczędności i zastanawiasz się, co zrobić, aby je pomnożyć, z całą pewnością lokata to coś dla Ciebie. Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć, chcąc ją założyć.

Lokata bankowa to pewna suma pieniędzy, jaką klient wpłaca na stworzone do tego konto bankowe, czy też wpłaca w depozyt, stąd też inne określenie lokaty – depozyt bankowy. Co wpłacający z tego zyskuje? Otóż – zyskuje odsetki z lokaty. Stanowią one zysk klienta.

Lokaty bankowe zawierane są zawsze na podstawie umowy z bankiem. Umowa ściśle określa rodzaj lokaty, czas, na jaki umieszczamy na niej pieniądze oraz oprocentowanie lokaty. Podpisując umowę z bankiem zobowiązujesz się do wpłacenia pewnej z góry określonej kwoty (bądź jej wymaganego minimum) i nie wypłacania ich przez okres trwania lokaty. Zazwyczaj wypłacenie pieniędzy wcześniej powoduje utratę zysku w postaci odsetek. Bank natomiast zobowiązuje się w umowie do wypłacenia Ci należnych odsetek w zamian za możliwość swobodnego gospodarowania Twoimi pieniędzmi.

Jak bank pomnaża Twoje oszczędności?

Przede wszystkim również inwestując, a więc dokonuje obrotu nimi na giełdzie, kupuje obligacje państwowe, ale pieniędzmi z lokat finansowane są również kredyty. Na jakiej lokacie zarobisz najwięcej? Przede wszystkim musisz pamiętać, ze im większy wkład finansowy, tym większy zysk z odsetek. Ponadto liczy się również czas na jaki zakładasz lokatę. Banki są z reguły bardziej skłonne do przyznawania wyższego oprocentowania lokatom zakładanym na dłużej. Lokaty bankowe zazwyczaj zakładane są na okres od 2 tygodni do 60 miesięcy.

Jakie parametry decydują o korzystnej lokacie?

Przede wszystkim – oprocentowanie, czyli określony w umowie procent wypłacany jako zysk z lokaty. Ważna jest jednak również kapitalizacja odsetek, czyli częstotliwość, z jaką naliczane są odsetki najpierw od wpłaconej przez nas kwoty, później od sumy kwoty głównej i dotychczasowych odsetek. Kapitalizacja odsetek zależy od banku. Mogą one być naliczane w cyklu miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym. Zatem im okres kapitalizacji jest dłuższy – tym mniej korzystnie dla nas.