Bezpieczeństwo lokat. Co powinieneś wiedzieć?

04 marca
03:14 2013

Lokata bankowa to ulubiony produkt oszczędnościowy Polaków. Głównie dlatego, że jest ogólnodostępna i nie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uchodzi za produkt pewny i niezawodny. Czy jednak lokata bankowa jest zawsze bezpieczna?

Lokaty bankowe w Polsce prowadzone są zgodnie z przepisami prawa cywilnego i podlegają przepisom prawa bankowego. W celu ochrony interesów klientów banków już w 1994 roku uchwalona została ustawa, która powołała do życia instytucję zwaną Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

To ta instytucja ma pomóc klientom w razie upadłości czy nawet przejściowych kłopotów finansowych banku. W takich sytuacjach Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje zabezpieczenie lokat bankowych do wartości 100 tys. euro. Oznacza to, że w razie niewypłacalności banku, w którym posiadasz lokatę, otrzymasz zwrot 100% złożonych na niej środków do wysokości właśnie 100 tys. euro. Nie ma przy tym znaczenia, że posiadasz inne lokaty w tym samym banku – liczy się suma, czyli całość zdeponowanych w nim pieniędzy. 100 tys. euro to limit dla wkładu jednej osoby w jednym banku.

 „Lokata 7% na Dzień Dobry” – lokata jednodniowa w Toyota Bank

Warunek ten obejmuje wszystkie rodzaje lokat bankowych, z wyjątkiem polisolokat. Te bowiem podlegają gwarancjom Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci tylko do 50% należności i nie więcej niż 30 tys. euro.

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu podlegają wszystkie banki krajowe, zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze. Ich pełną listę znajdziesz na stronach Komisji Nadzoru Finansowego, której to podlegają wszystkie banki w Polsce.

Lokaty pozabankowe

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku instytucji finansowych czy firm pożyczkowych, a więc SKOK-ach i parabankach. Firmy te często oferują nieprawdopodobnie wysokie zyski z lokaty, zwłaszcza w porównaniu z lokatami oferowanymi w tradycyjnych bankach. Takie niezwykle atrakcyjne oferty powinny wzbudzić naszą podejrzliwość, która powinna kazać nam sprawdzić i produkt tej firmy i samą tą firmę niezwykle starannie.

Skorzystaj z kalkulatora lokat. Sprawdź porównanie lokat z  kilkudziesięciu banków >>

Pamiętaj jednak, że w takich instytucjach lokujesz swoje oszczędności na swoje własne ryzyko. Instytucje te nie podlegają bowiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz gwarancjom wypłaty Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zatem jeśli taka firma zbankrutuje, klient może stracić wszystkie pieniądze, które tam ulokował.