Dla kogo są lokaty terminowe?

07 stycznia
14:07 2013

Lokaty terminowe to bardzo popularny produkt w bankowych ofertach. Czym się charakteryzują i dla kogo są przeznaczone?

Za bardzo korzystne lokaty bankowe uważane były lokaty jednodniowe, czyli zakładane na okres 1 dnia. Do momentu gdy ustawa okołobudżetowa nie nałożyła na nie podatku Belki, uważane były za najkorzystniejsze na rynku lokat. Obecnie zostały w ogóle zlikwidowane, a za najbardziej popularne uważane są dziś lokaty terminowe. Jak w przypadku każdej lokaty bankowej bank przyjmuje w depozyt pewną określoną kwotę pieniędzy, a po jakimś czasie wypłaca ją powiększoną o odsetki. Odsetki stanowią zatem dla klienta zysk z lokaty. W przypadku lokaty terminowej ten czas, na jaki jest ona zakładana zazwyczaj wynosi od 1 miesiąca do 36.

Oprocentowanie lokaty terminowej związane jest właśnie z długością okresu, na jaki jest ona zakładana. Może być ono stałe bądź zmienne. Zazwyczaj banki oferują oprocentowanie stałe przy lokatach zakładanych na krócej, a zmienne przy lokatach długoterminowych. Czasami w przypadku lokowania w banku wyższej kwoty pieniędzy można negocjować wysokość oprocentowania lokaty.

Co jeszcze jest ważne przy wyborze lokaty terminowej?

Oczywiście kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja odsetek jest to termin, w jakim bank dopisuje odsetki do założonej lokaty. Wówczas następne odsetki naliczają się już od kwot większej. A więc im częściej się to odbywa, tym większy zysk z lokaty. Często banki stosują okres kapitalizacji odsetek na koniec lokaty. Stąd też w przypadku lokat z kapitalizacja miesięczną naliczą je po każdym miesiącu. Zatem w następnym miesiącu naliczane są już odsetki od lokaty i odsetek uzyskanych po jednym miesiącu.

Przy wyborze lokaty terminowej czy bankowej w ogóle warto również zwrócić uwagę na koszty dodatkowe. Może to być chociażby opłata za założenie lokaty czy wymóg założenia w banku konta czy karty kredytowej.