Czym kierować się przy wyborze lokaty?

08 stycznia
23:42 2013

Lokaty bankowe to w Polsce bardzo popularny sposób na pomnażanie oszczędności. Przede wszystkim dlatego, że jest to oszczędzanie bezpieczne i pewne. Nie ryzykujemy bowiem niczym – dopóki nie zerwiemy lokaty, nie stracimy zysków z odsetek, ale wiele dostępnych na rynku lokat bankowych gwarantuje zachowanie odsetek nawet w takim przypadku.

Ponad to środki zgromadzone na lokatach w polskich bankach chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W razie ogłoszenia upadłości banku, instytucja ta wypłaca część środków. Ich wysokość określona jest ustawą. Mnogość lokat bankowych dostępnych na rynku może jednak przerazić.

Jaką lokatę wybrać i czym się przy tym kierować?

Przede wszystkim musisz się zastanowić, na jak długo możesz i chcesz przekazać swoje oszczędności do banku. Jest to o tyle ważne, że wpłynie bezpośrednio na Twój zysk z odsetek. Jeśli możesz pozwolić sobie na ulokowanie pieniędzy w banku na dłużej, tym lepiej. Bowiem zazwyczaj lokaty długoterminowe są lepiej oprocentowane. Ale powinieneś być też pewny, że nie będzie potrzebował ich przez ten czas. W umowach bankowych dotyczących lokat zawierany jest zapis o tym, co stanie się z uzyskanymi przez Ciebie odsetkami, jeśli zerwiesz lokatę przed upływem terminu, na jaki zobowiązałeś się pozostawić na niej oszczędności. Zazwyczaj grozi to bowiem częściową lub całkowitą utratą odsetek.

Jeśli chodzi o okres, na jaki zakładamy lokatę, to możemy podzielić je na lokaty krótkoterminowe – tu popularne są lokaty jednomiesięczne, trzymiesięczne, półroczne i roczne – oraz długoterminowe – zakładane na okres powyżej 12 miesięcy. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na to, ile zyskasz na lokacie bankowej jest jej oprocentowanie. Im wyżej oprocentowana lokata, tym wyższy z niej zysk.

Lokata Zysk + w Santander Consumer Bank

Oprocentowanie lokat możemy podzielić na stałe i zmienne. Stałe oprocentowanie lokat nie zmieni się przez cały okres trwania lokaty. Jest ono o tyle pewne, że możemy sobie wyliczyć zysk z lokaty już przy jej zakładaniu i jesteśmy pewni, ze tyle właśnie z niej uzyskamy. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem nie dadzą nam tej pewności, ale z kolei możemy na nich więcej zyskać. Wszystko zależy od Narodowego Banku Polskiego, który decyduje o wysokości stóp procentowych, od których zależy zmienne oprocentowanie lokaty.

Najlepsze lokaty w tym miesiącu? Sprawdź ranking lokat