Topnieje oprocentowanie lokat. Jak uchronić pieniądze?

13 stycznia
22:26 2013

Za każdym razem, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, banki obniżają oprocentowanie lokat. Ostatnia obniżka była już trzecią z kolei od listopada 2012 roku. Ponad to ekonomiści przewidują, że to nie koniec cięć. Jak zabezpieczyć pieniądze przed obniżkami oprocentowania?

Wobec takiej sytuacji lepiej zdecydować się na lokatę o długim terminie zapadalności ze stałym oprocentowaniem. Lokaty długoterminowe cieszą się w Polsce mniejszym powodzeniem niż te zakładane na krótszy okres czasu. Przede wszystkim z jednego prostego faktu. Otóż często najlepiej oprocentowane lokaty to lokaty zakładane na okres od 1 do 3 miesięcy. Jednakże i wśród lokat długoterminowych możemy jeszcze na chwile obecna znaleźć dobre oferty, a ponad to, jeśli przewidywania ekonomistów się spełnią, będą to produkty finansowe o zdecydowanie najpewniejszym zysku. Lokatami długoterminowymi określa się lokaty zakładane na minimum 12 miesięcy. Ich oprocentowanie, podobnie jak w przypadku lokat krótkoterminowych, może być stałe, czyli takie same w całym okresie trwania lokaty, bądź zmienne, a więc uzależnione od stóp procentowych i ulegać zmianie w określonych odstępach czasu.

Lokata terminowa – stałe oprocentowanie. Sprawdź w Toyota Bank!

Jednakże w przypadku lokat długoterminowych, zwłaszcza zakładanych na 24 lub 36 miesięcy, częściej spotykamy stałe oprocentowanie. Zatem jeśli zdecydujemy się założyć lokatę długoterminową ze stałym oprocentowaniem, niejako gwarantujemy sobie stały, z góry obliczony zysk z odsetek. Jest to więc lokata bezpieczniejsza niż lokat krótkoterminowa. Jednakże należy zauważyć, że w sytuacji, gdy wzrastają stopy procentowe – zysk z lokaty krótkoterminowej o oprocentowaniu zmiennym, może być zdecydowanie wyższy.

Wszystko zależy zatem od obecnej sytuacji rynkowej. Wobec dzisiejszych prognoz lokata długoterminowa to najlepsze rozwiązanie na zarobienie na swoich oszczędnościach. Na najszybsze i najdokładniejsze porównanie ofert banków pozwoli Ci kalkulator lokat bankowych.

Skorzystaj z kalkulatora lokat. Sprawdź porównanie lokat z  kilkudziesięciu banków >>