Jaką lokatę wybrać, gdy spada WIBOR?

09 stycznia
23:10 2013

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Decyzja ta nie była zaskoczeniem – większość analityków przewidywało dalsze obniżki, które rozpoczęły się już w listopadzie zeszłego roku.

Większość ekonomistów wróży również dalsze obniżki. Nie są to dobre informacje dla posiadaczy lokat opartych o wskaźnik WIBOR. Jeśli spada rynkowa stopa WIBOR, spada również oprocentowanie lokat, a co za tym idzie zyski z odsetek. Banki już rozpoczęły akcję obniżania wysokości odsetek z lokat – zrobiła to już zdecydowana większość banków w Polsce. Oprocentowanie lokat bankowych spadło średnio o 0,4-0,75 pkt proc. A skoro prognozowane są dalsze obniżki, należy spodziewać się dalszego obniżania oprocentowania lokat. Spadną więc zyski z lokat opartych na stopie WIBOR.

W co zatem zainwestować, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe?

Najlepszym rozwiązaniem jest założenie lokaty ze stałym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie lokaty bankowej oznacza, że nie zmieni się ono przez cały okres trwania lokaty. Możemy zatem dokładnie wyliczyć sobie, ile zyskamy na zakładanej lokacie przy określonym wkładzie własnym. Bank wówczas gwarantuje nam zysk w określonej wysokości w postaci odsetek od wybranej przez nas lokaty. Na taką lokatę – lokatę ze stałym oprocentowaniem nie mają zatem wpływu decyzje Rady Polityki Pieniężnej czy ogólna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju.

W obecnej sytuacji ekonomicznej na początku 2013 roku oraz wobec dalszych spodziewanych obniżek stóp procentowych lokata ze stałym oprocentowaniem będzie zdecydowanie korzystniejsza. Obecnie banki oferują lokaty oparte i na stałym i na zmiennym oprocentowaniu.

Progresywna „Lokata Rosnąca” w Millennium – sprawdź teraz!

Odpowiednie porównania lokat bankowych przedstawi Ci kalkulator lokat. Nawet jeśli banki przedstawiają lokaty oparte o WIBOR z wyższym oprocentowaniem, staraj się pamiętać o obecnej sytuacji rynkowej.

Skorzystaj z kalkulatora lokat. Porównaj oferty kilkudziesięciu banków na raz >>