Inflacja a zyski z lokat

07 kwietnia
22:14 2013

To, jaki będzie nasz zysk z lokaty bankowej zależy od kilku czynników. Do tych najczęściej wymienianych należą oprocentowanie lokat oraz kapitalizacji odsetek. Rzadziej się natomiast mówi o inflacji, a ma ona istotny wpływ na to, ile zarobimy na lokacie. Dowiedz się, jak inflacja wpływa na Twoje pieniądze umieszczone na lokatach.

Inflacja, a więc wartość pieniądza, ma bardzo duży wpływ na lokaty bankowe, a konkretnie na realny zysk z nich. Im niższy będzie poziom inflacji, tym mniej pieniądze odłożone na lokacie stracą na wartości, a wiec tym większy będzie z nich zysk. Informację taką uwzględnia oprocentowanie rzeczywiste lokaty. Uwzględnia ono ponad to też informację o podatku od zysków kapitałowych. Jest to podatek w wysokości 19%, które odprowadzane są od uzyskanych przez klienta odsetek z lokaty.

Zatem oprocentowanie przedstawiane nam przez banki w ofertach będzie zawsze wyższe niż by wskazywały uzyskane przez nas odsetki, bowiem w reklamach bank nie uwzględnia podatku, który musimy zapłacić. Kiedy rośnie poziom inflacji, podnoszone są stopy procentowe, wówczas banki podnoszą oprocentowanie lokat.

Jednak oczywiście zjawiska te nie następują równolegle, zazwyczaj następują one jedno po drugim, ale w dość znacznych odstępach czasowych od siebie. Zatem nie zawsze powinniśmy martwić się spadkiem oprocentowanie lokat bankowych, bo wcale nie musi to oznaczać, że zarabiamy na niej mniej.

Ważne jest jednak, aby porównywać je pod względem oprocentowania rzeczywistego, ponieważ tylko ono pokaże nam, ile faktycznie zarobiliśmy na lokacie, przedstawi nam rzeczywistą stopę zwrotu. Zawsze warto jest również wiedzieć, jaki jest obecny poziom inflacji. Jak widać lokaty bankowe to produkty dość złożone, na które duży wpływ ma sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju.

db Lokata Pracująca – załóż lokatę na 5, 8 lub 11 miesięcy w Deutsche Banku

Warto mieć tego świadomość, aby nie być zaskoczonym, gdy będziemy liczyć na wyższe odsetki, a uzyskamy niższe bądź na odwrót. Jednak ta druga opcja z pewnością nas zaskoczy, ale mile.