Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu RankingLokat.org.pl. Korzystanie przez użytkownika z portalu RankingLokat.org.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Ogólne zasady korzystania

Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Podlega ono ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Portal zawiera kalkulatory lokat, które służą do wyszukania i porównania lokat bankowych przy założeniu przez Użytkownika określonych parametrów. Źródłem zasilania kalkulatora lokat są informacje i materiały o ofertach kredytowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem. Portal zawiera również rankingi lokat, które powstają na podstawie wyników kalkulatora lokat.

Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno kalkulatory i rankingi lokat zawierały jak najbardziej aktualne dane. Jednak nie możemy tego zagwarantować. Stąd też aktualne warunki zalecamy sprawdzać na stronie wybranego banku.

Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną – zgodnie z niniejszym regulaminem – za pomocą kalkulatora lokat, wygenerowaną indywidualnie, według programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

Ochrona danych

Portal RankingLokat.org.pl nie przechowuje danych osobowych użytkowników. Wszystkie zbierane na nim dane są automatycznie przekazywane do bazy danych, której administratorem jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem programu ComperiaLead.

Dane Użytkownika przekazywane za pomocą portalu pozostają własnością Użytkownika.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy portalu RankingLokat.org.pl (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez wyszukiwarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.rankinglokat.org.pl/regulamin-serwisu.

Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu regulaminu na wyżej wspomnianej stronie. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza również, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w regulaminie portalu.