Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Piątek, 07 sierpnia 2020 r.

Konta oszczędnościowe

IdeaBank

Konto Zośka (z Kontem Idealnym)

Odsetki po podatku: 3.06 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.25 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Zośka (z Kontem Idealnym)
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 3.06 PLN
Oprocentowanie 2.25 % Oprocentowanie promocyjne przysługuje w pierwszym miesiącu kalendarzowym, w którym uczestnik promocji przeleje środki (w kwocie do 100 tys. zł) z Konta Idealnego. Środki przekraczające kwotę 100 000 zł są objęte oprocentowaniem standardowym 1,0% w skali roku.Oprocentowanie promocyjne przysługuje w kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym po raz pierwszy na rachunek Zośka zostaną przelane środki z Konta Idealnego, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:


- uczestnik przeleje z Konta Idealnego na rachunek oszczędnościowy kwotę wynoszącą co najmniej równowartość 10% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca kalendarzowego


oraz


- na koncie oszczędnościowym Zośka będzie utrzymane w każdym dniu aktualnego miesiąca kwota środków nie mniejsza niż średnie miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca, a jeżeli wyniesie ono mniej niż 10 zł, to klient powinien utrzymać w każdym dniu aktualnego miesiąca kwotę środków nie mniejszą niż 10 zł.


oraz


- na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego na koncie oszczędnościowym będzie utrzymana kwota wynosząca co najmniej 110% średniego salda z poprzedniego miesiąca.


System Idea Cloud na bieżąco podpowiada, jakie salda powinny być utrzymane i jakie kwoty należy przelać, by utrzymać promocyjne oprocentowanie
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Możliwość uzyskania wyższego oprocentowania przy spełnieniu określonych warunków

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X