Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Czwartek, 27 czerwca 2019 r.

Konta oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 1.42 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 1.05 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.42 PLN
Oprocentowanie 1.05 % Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,4 p.p. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca.


Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Miesięczna kapitalizacja odsetek.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Brak wymogu posiadania lub owarcia konta osobistego w przypadku chęci skorzystania z oferty standardowej konta oszczędnościowego
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Bank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, aplikacja mobile token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLN Opłata za wydruk wyciągu wynosi 10 zł.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Karta debetowa, możliwość realizacji przelewów natychmiastowych, usługa automatycznego oszczędzania

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X