Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

Kredyty hipoteczne

Raiffeisen Polbank

Kredyt hipoteczny (z ubezpieczeniem)

Wysokość raty: 1108.76 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 4.28 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 1 108.76 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarka, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.
Podana marża dotyczy klientów, którzy spełnią następujące warunki:

1. Obniżka o 0,10% za comiesięczne zasilanie konta w Banku kwotą 2 500 zł oraz posiadanie karty debetowej wydawanej do konta nieprzerwanie w całym okresie kredytowania

2. Obniżka o 0,10% za posiadanie karty kredytowej lub Limitu zadłużenia w koncie (na min. 2000 zł) w całym okresie kredytowania

3. Obniżka o 0,40% za przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenie na życie (na okres co najmniej 5 lat) oraz wskazanie Banku jako uposażonego z tytułu tego ubezpieczenia

4. Obniżka o 0,40% za przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów (na okres co najmniej 5 lat) oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia

5. Obniżka o 0,10% za przystąpienie do oferowanego przez Bank ubezpieczenia nieruchomości z cesją praw na Bank
Oprocentowanie nominalne 3.73 %
marża 2.00 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.28 %
Ubezpieczenie pomostowe 300.00 PLN Do czasu wpisu hipoteki marża jest podwyższana o 1,5%br>
Wskazana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyrażony w skali miesiąca.
Polisa na życie 96.00 PLN Ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

- LTV pow. 65% lub

- okres kredytowania pow. 10 lat

- dochody tylko jednego wnioskodawcy uwzględniane są w procesie zdolności kredytowej
warunki powyżej muszą być spełnione łącznie

- 0% prow. przygotowawczejBank wymaga wykupienia ubezpieczenia na okres 5 lat
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu w przypadku kredytu z ubezpieczeniem na życie lub utraty pracy.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 450.00 PLN Wymagane dostarczenie przez konsumenta do banku operatu szacunkowego wykonanego przez akceptowanego przez bank rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny nieruchomości ponosi konsument. Szacunkowy koszt opłaty
za czynności związane z oceną zabezpieczeń wynosi 450 zł mieszkanie lub działka /750 zł dom.
Suma kosztów 450.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Wycena nieruchomosci NIE Bank może jednak zażądać wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu następuje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomości osoby trzeciej.
Wycena nieruchomosci 1.50 % Prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 1,50% od kwoty wcześniejszej spłaty dokonywanej w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niż 500 zł.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na EUR 0.00 %
na CHF 0.00 %
na USD 0.00 %
Plusy
  • Opcja regulowania wysokości raty (dostępna po 24 miesiącach prawidłowej obsługi kredytu)
Minusy
  • 0 zł prowizji pod warunkiem wykupienia 5-letniego ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X