Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Piątek, 24 maja 2019 r.

Kredyty dla firm

BNP Paribas

Kredyt obrotowy z Gwarancją de minimis

Marża: 1.10 %

Prowizja: 50.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 3500000 PLN Nie ma określonej minimalnej kwoty kredytu. Maksymalna wartośc gwarancji wynosi 3 500 000 PLN; 60% wartości udzielonego kredytu.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny okres działania firmy wynosi 1 rok.
Przeznaczenie kredytu   Przeznaczenie kredytu zgodnie z zapotrzebowaniem firmy.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Dla podmiotów spełniających min. wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Zatrudnienie poniżej 250 pracowników, roczne obroty nieprzekraczające 50 mln euro lub aktywa nieprzekraczające wartości 43 mln euro. Przedsiębiorstwa spełniające warunek autonomiczności oraz spełniające warunek otrzymania pomocy de minimis.
Koszt kredytu
Minimalna marża 1.10 % Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 1,10%.
Oprocentowanie nominalne 2.82 %
Oprocentowanie rzeczywiste 2.86 %
Miesięczna rata 856.83 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 50.00 PLN Prowizja przygotowawcza na rzecz banku od 0,5%. Prowizja na rzecz BGK 0,5%.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.50 % W przypadku wyboru kredytu odnawialnego bank pobiera prowizję od niewykorzystanych środków w wysokości od 0,50%.
W kredycie nieodnawialnym prowizja nie jest pobierana.
Wcześniejsza spłata 1.00 % Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę w wysokości od 1%.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Wymagane jest zaświadczenie.
Zabezpieczenie kredytu Tak Standardowe zabezpieczenia w zależności od oceny zdolności kredytowej.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nie jest wymagane.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje prowadzenie rozliczenia firmy z US w postaci Ksiąg Handlowych.
Plusy
  • Możliwość zaproponowania bankowi płynnego zabezpieczenia
  • Niski koszt zabezpieczenia
  • Bank nie wymaga ubezpieczenia
Minusy
  • Pobierana jest prowizja przygotowawcza
  • Minimalny okres działania firmy wynosi 12 miesięcy

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X