Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Niedziela, 15 grudnia 2019 r.

Kredyty dla firm

Raiffeisen Polbank

Kredyt obrotowy

Marża: 5.00 %

Prowizja: 0.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 250000 PLN Minimalna wysokość kredytu wynosi 10 tys. PLN, maksymalna wynosi 250 tys. PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 18 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 18 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością tj. zakup materiałów, zapasów, zakup drobnego sprzętu, maszyn, urządzeń, środków do produkcji, ogólnie na utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich form prawnych z wyjątkiem stowarzyszeń, fundacji.
Koszt kredytu
Minimalna marża 5.00 % Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 5%, oprocentowania oparte jest o stawkę WIBOR 1M.
Oprocentowanie nominalne 6.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.93 %
Miesięczna rata 889.33 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 3.00 % Koszt prowizji za wcześniejszą spłatę wynosi 3% od kwoty wcześniej spłacanej, minimum 500 zł.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Podstawą przyznania kredytu są zaświadczenia z ZUS/US (bez zaświadczeń majątkowych, biznesplanów).
Zabezpieczenie kredytu Nie Nie jest wymagane zabezpieczenie kredytu.
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Klient może skorzystać z opcjonalnego ubezpieczenia na życie z oferty Banku. Zakres ubezpieczenia:zgon, hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała całkowita niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Koszt ubezpieczenia to 1,8% za pierwsze 12 m-cy wyliczane od przyznanej kwoty kredytu, 0,15% m-nie za kolejne okresy ubezpieczeniowe wyliczane od salda kredytu aktualizowanego raz w roku.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Formy rozliczeń z US akceptowane przez bank: - Pełna Księgowość - Książka Przychodów i Rozchodów - Ryczałt
Plusy
  • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
  • Środki z kredytu wypłacane są na rachunek bieżący co pozwala na wykorzystanie kredytu w dowolny sposób.
Minusy
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 18 miesięcy
  • Wymagane są zaświadczenia z ZUS/US

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X