Ranking Lokat - zarabiaj na lokatach

Czwartek, 27 czerwca 2019 r.

Kredyty dla firm

Bank BPS

Kredyt w rachunku bieżącym - mikro

Marża: 1.50 %

Prowizja: 200.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 1250000 PLN Minimalna kwota kredytu wynosi 1 tys. PLN. Maksymalna wysokość może wynieść 1,25 mln PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt na finansowanie bieżącej działalności firmy: 1) pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej 2) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 5 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 2 000 000 zł.
Koszt kredytu
Minimalna marża 1.50 % Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne 3.22 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.27 %
Miesięczna rata 860.17 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi min. 2% min 200 zł
Prowizja od niewykorzystanych środków 3.00 % Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%
Wcześniejsza spłata 0.00 % Nie dotyczy.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Wymagane jedynie: - zaświadczenie ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej) - dokumenty finansowe. Brak konieczności przedłożenia biznes planu.
Zabezpieczenie kredytu Tak Dla Klientów wewnętrznych:
-kredyty do kwoty 200 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.

Dla Klientów zewnętrznych:
- kredyty do kwoty 150 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta,
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nie jest wymagane
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Dowolna forma prowadzenia rozliczeń z US
Plusy
  • Oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
  • Możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności aneksowania umowy

Na portalu wykorzystywane są ciasteczka (cookies). Pliki te zapewniają użytkownikowi wygodę w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji w Regulaminie serwisu.

X